Δικαστήρια - Ειρηνοδικεία στην Κέρκυρα

Περιοχή

  • Κέρκυρα

Άννα Παγκράτη

Δικηγόρος
Μαντζάρου 30
Κέρκυρα  T.K. 49100
ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων Κέρκυρας

Κολοκοτρώνη 11
Δικαστικό Μέγαρο
Κέρκυρα  T.K. 49100
ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Πρωτοδικείο Κέρκυρας

Τμήμα Πιστοποιητικών
Κολοκοτρώνη 11
Δικαστικό Μέγαρο
Κέρκυρα  T.K. 49100
ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Ειρηνοδικείο Κέρκυρας

Γραμματεία - Προϊστάμενος
Κολοκοτρώνη 11
Δικαστικό Μέγαρο
Κέρκυρα  T.K. 49100
ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Διοικητικό Πρωτοδικείο Κέρκυρας

Κολοκοτρώνη 11
Δικαστικό Μέγαρο
Κέρκυρα  T.K. 49100
ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Πταισματοδικείο - Πταισματοδίκης

Ξενοφώντος Στρατηγού 2
Πλατεία Νέου Φρουρίου
Κέρκυρα  T.K. 49100
ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Διοικητικό Πρωτοδικείο

Κολοκοτρώνη 11
Δικαστικό Μέγαρο
Κέρκυρα  T.K. 49100
ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Πταισματοδικείο Κέρκυρας

Γραμματεία - Προϊστάμενος
Κολοκοτρώνη 11
Δικαστικό Μέγαρο
Κέρκυρα  T.K. 49100
ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Εισαγγελία Πρωτοδικών Κέρκυρας

Γραμματεία
Κολοκοτρώνη 11
Δικαστικό Μέγαρο
Κέρκυρα  T.K. 49100
ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Υπηρεσία Επίτροπου Ελεγκτικού Συνεδρίου Νομού Κέρκυρας

Κολοκοτρώνη 11
Δικαστικό Μέγαρο
Κέρκυρα  T.K. 49100
ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Εισαγγελία Εφετών Κέρκυρας

Δικαστικοί Υπάλληλοι
Κολοκοτρώνη 11
Δικαστικό Μέγαρο
Κέρκυρα  T.K. 49100
ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Δικηγορικό Γραφείο Σπυρίδωνος Σκιαδόπουλου

LAW - TAX - TECH
Γρ. Μαρασλή 19
Κέρκυρα  T.K. 49100
ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Εφετείο Κέρκυρας

Ποινικό Τμήμα
Κολοκοτρώνη 11
Δικαστικό Μέγαρο
Κέρκυρα  T.K. 49100
ΤΗΛΕΦΩΝΟ