Δημοτικά στην Κέρκυρα

Περιοχή

 • Κέρκυρα
 • Αλεπού
 • Κανάλια
 • Κοντόκαλι
 • Ποταμός
 • Γουβιά
 • Άγιος Ιωάννης
 • Άφρα
 • Κανόνι
 • Γιαννάδες
 • Άγιος Ματθαίος
 • Βραγκανιώτικα
 • Κάτω Κορακιανά
 • Βιρός
 • Καστελλάνοι Μέσης
 • Κάτω Γαρούνα
 • Άγιοι Δέκα
 • Άνω Παυλιάνα

Δημοτικό Σχολείο Αλεπούς

Αλεπού  Κέρκυρα  T.K. 49100
ΤΗΛΕΦΩΝΟ

7ο Δημοτικό Κέρκυρας

7η Πάροδος Δονάτου Δημουλίτσα
Κέρκυρα  T.K. 49100
ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Δημοτικό Σχολείο Κάτω Γαρούνας

Κάτω Γαρούνα  Κέρκυρα  T.K. 49084
ΤΗΛΕΦΩΝΟ

6ο Δημοτικό Κέρκυρας

Κύπρου 1
Κέρκυρα  T.K. 49100
ΤΗΛΕΦΩΝΟ

10ο Δημοτικό Κέρκυρας

Ναυσικάς 19
Κανόνι  Κέρκυρα  T.K. 49100
ΤΗΛΕΦΩΝΟ

8ο Δημοτικό Κέρκυρας

Ξενοφώντος Στρατηγού 58
Μαντούκι
Κέρκυρα  T.K. 49100
ΤΗΛΕΦΩΝΟ

3ο Δημοτικό Κέρκυρας

Πλατεία Ψωρούλα
Πλατεία Δημαρχείου
Κέρκυρα  T.K. 49100
ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Δημοτικό Σχολείο Βιρού

Βιρός  Κέρκυρα  T.K. 49084
ΤΗΛΕΦΩΝΟ

4ο Δημοτικό Κέρκυρας

Αθηναγόρα Καββαδά 7
Κέρκυρα  T.K. 49100
ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Δημοτικό Σχολείο Γιαννάδων

Γιαννάδες  Κέρκυρα  T.K. 49100
ΤΗΛΕΦΩΝΟ

2ο Δημοτικό Κέρκυρας

Πλατεία Ψωρούλα
Πλατεία Δημαρχείου
Κέρκυρα  T.K. 49100
ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Δημοτικό Σχολείο Άνω Παυλιάνας

Άνω Παυλιάνα  Κέρκυρα  T.K. 49084
ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Δημοτικό Σχολείο Άφρας

Άφρα  Κέρκυρα  T.K. 49100
ΤΗΛΕΦΩΝΟ

11ο Δημοτικό Κέρκυρας

Εργατικές κατοικίες
Κουλίνες
Κέρκυρα  T.K. 49100
ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Δημοτικό Σχολείο Ποταμού

Ποταμός  Κέρκυρα  T.K. 49100
ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Δημοτικό Σχολείο Καναλίων

Κανάλια  Κέρκυρα  T.K. 49100
ΤΗΛΕΦΩΝΟ

14ο Δημοτικό Κέρκυρας

Δαιρπφέλα 13
Κέρκυρα  T.K. 49100
ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Δημοτικό Σχολείο Καστελλάνων Μέσης

Καστελλάνοι Μέσης  Κέρκυρα  T.K. 49084
ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Δημοτικό Σχολείο Αγίου Ιωάννη

Άγιος Ιωάννης  Κέρκυρα  T.K. 49100
ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Δημοτικό Σχολείο Γουβιών

Γουβιά  Κέρκυρα  T.K. 49100
ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Δημοτικό Σχολείο Αγίων Δέκα

Άγιοι Δέκα  Κέρκυρα  T.K. 49084
ΤΗΛΕΦΩΝΟ

9ο Δημοτικό Κέρκυρας

Αλεξάνδρου Παναγούλη 19
Κέρκυρα  T.K. 49100
ΤΗΛΕΦΩΝΟ

5ο Δημοτικό Κέρκυρας

Νικηφόρου Θεοτόκη 97
Κέρκυρα  T.K. 49100
ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Δημοτικό Σχολείο Βραγκανιώτικα

Βραγκανιώτικα  Κέρκυρα  T.K. 49080
ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Δημοτικό Σχολείο Κάτω Κορακιάνας

Κάτω Κορακιανά  Κέρκυρα  T.K. 49083
ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Δημοτικό Σχολείο Κοντοκαλίου

Κοντόκαλι  Κέρκυρα  T.K. 49100
ΤΗΛΕΦΩΝΟ

1ο Δημοτικό Κέρκυρας

Σχολεμβούργου 20
Κέρκυρα  T.K. 49100
ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Δημοτικό Σχολείο Παλιάς Πόλης

Πλατεία Ψωρούλα
Κέρκυρα  T.K. 49100
ΤΗΛΕΦΩΝΟ

13ο Δημοτικό Κέρκυρας

Μιλτιάδη Μαργαρίτη 68
Κέρκυρα  T.K. 49100
ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Δημοτικό Σχολείο Αγίου Ματθαίου

Άγιος Ματθαίος  Κέρκυρα  T.K. 49084
ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Μαρασλή

Γρηγορίου Μαρασλή 34
Κέρκυρα  T.K. 49100
ΤΗΛΕΦΩΝΟ

12ο Δημοτικό Κέρκυρας

Γρηγορίου Μαρασλή 34Α
Κέρκυρα  T.K. 49100
ΤΗΛΕΦΩΝΟ