ΚΕΠ στην Κέρκυρα

Περιοχή

 • Κέρκυρα
 • Αχαράβη
 • Λευκίμμη
 • Παλαιοκαστρίτσα
 • Χρυσίδα
 • Σιδάρι
 • Βραγκανιώτικα
 • Ύψος
 • Κοκκίνι
 • Γάιος
 • Αργυράδες
 • Γιμάρι
 • Αγρός

Κ.Ε.Π. Γιμάρι Κέρκυρας

Γιμάρι  Κέρκυρα  T.K. 49100
ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Κ.Ε.Π. Αργυράδες

Αργυράδες  Κέρκυρα  T.K. 49080
ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Κ.Ε.Π. Γάϊος Παξοί

Γάιος  Παξοί  T.K. 49082
ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Κ.Ε.Π. Αγρός

Αγρός  Κέρκυρα  T.K. 49083
ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Κ.Ε.Π. Ύψος

Ύψος  Κέρκυρα  T.K. 49083
ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Κ.Ε.Π. Πόλης

Σαμαρά 13
Κέρκυρα  T.K. 49100
ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Κ.Ε.Π. Βραγκανιώτικα

Βραγκανιώτικα  Κέρκυρα  T.K. 49080
ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Κ.Ε.Π. Σιδάρι

Σιδάρι  Κέρκυρα  T.K. 49081
ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Κ.Ε.Π. Εθνική Παλαιοκαστρίτσας Θέση Σταυρός

Παλαιοκαστρίτσα  Κέρκυρα  T.K. 49083
ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Κ.Ε.Π. Αχαράβη

Αχαράβη  Κέρκυρα  T.K. 49100
ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Κ.Ε.Π. Χρυσηίδα

5ο χλμ. Εθνικής Κέρκυρας - Αχιλλείου
Βρυώνη
Χρυσίδα  Κέρκυρα  T.K. 49084
ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Κ.Ε.Π. Παρελίων - Κοκκίνι

Επαρχιακή Οδός Παλαιοκαστρίτσας - Πέλεκα
Κοκκίνι  Κέρκυρα  T.K. 49100
ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Κ.Ε.Π. Λευκίμμης

21ης Μαρτίου 245
Λευκίμμη  Κέρκυρα  T.K. 49080
ΤΗΛΕΦΩΝΟ