ΚΕΠ στην Κέρκυρα

Περιοχή

 • Κέρκυρα
 • Αχαράβη
 • Λευκίμμη
 • Παλαιοκαστρίτσα
 • Χρυσίδα
 • Βραγκανιώτικα
 • Σιδάρι
 • Κοκκίνι
 • Γάιος
 • Ύψος
 • Αργυράδες
 • Γιμάρι
 • Αγρός

Κ.Ε.Π. Λευκίμμης

21ης Μαρτίου 245
Λευκίμμη  Κέρκυρα  T.K. 49080
ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Κ.Ε.Π. Πόλης

Σαμαρά 13
Κέρκυρα  T.K. 49100
ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Κ.Ε.Π. Σιδάρι

Σιδάρι  Κέρκυρα  T.K. 49081
ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Κ.Ε.Π. Γιμάρι Κέρκυρας

Γιμάρι  Κέρκυρα  T.K. 49100
ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Κ.Ε.Π. Παρελίων - Κοκκίνι

Επαρχιακή Οδός Παλαιοκαστρίτσας - Πέλεκα
Κοκκίνι  Κέρκυρα  T.K. 49100
ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Κ.Ε.Π. Βραγκανιώτικα

Βραγκανιώτικα  Κέρκυρα  T.K. 49080
ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Κ.Ε.Π. Χρυσηίδα

5ο χλμ. Εθνικής Κέρκυρας - Αχιλλείου
Βρυώνη
Χρυσίδα  Κέρκυρα  T.K. 49084
ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Κ.Ε.Π. Αχαράβη

Αχαράβη  Κέρκυρα  T.K. 49100
ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Κ.Ε.Π. Γάϊος Παξοί

Γάιος  Παξοί  T.K. 49082
ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Κ.Ε.Π. Εθνική Παλαιοκαστρίτσας Θέση Σταυρός

Παλαιοκαστρίτσα  Κέρκυρα  T.K. 49083
ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Κ.Ε.Π. Αργυράδες

Αργυράδες  Κέρκυρα  T.K. 49080
ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Κ.Ε.Π. Ύψος

Ύψος  Κέρκυρα  T.K. 49083
ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Κ.Ε.Π. Αγρός

Αγρός  Κέρκυρα  T.K. 49083
ΤΗΛΕΦΩΝΟ