Κλινικές στην Κέρκυρα

Στο sindetiras.gr, τον καλύτερο επαγγελματικό οδηγό Κέρκυρας, θα βρείτε όλες τις κλινικές που δραστηριοποιούνται στην Κέρκυρα.
Η ιδιωτική κλινική παρέχει ιατρικές υπηρεσίες οι οποίες περιλαμβάνουν τον έλεγχο και τη διάγνωση της κατάστασης της υγείας, καθώς και τη θεραπεία, νοσηλεία και αποθεραπεία του ασθενούς εφόσον αυτές κριθούν απαραίτητες. Οι κλινικές για την υποστήριξη του υγειονομικού τους έργου διαθέτουν τις απαραίτητες υποδομές σε εγκαταστάσεις και τεχνολογικό εξοπλισμό, καθώς και το απαραίτητο ιατρικό, παραϊατρικό και διοικητικό προσωπικό.
Οι επαγγελματίες της λίστας έχουν έδρα την Κέρκυρα.

Περιοχή

  • Κέρκυρα